top of page

Bergbottenbesiktning

Bergteknik_8_komp

Bergteknik_8_komp

Bergteknik_6_komp

Bergteknik_6_komp

Bergteknik_10_komp

Bergteknik_10_komp

Bergteknik_7_komp

Bergteknik_7_komp

Bergteknik_2_komp

Bergteknik_2_komp

Bergteknik_5_komp

Bergteknik_5_komp

Bergteknik_9_komp

Bergteknik_9_komp

Bergteknik_3_komp

Bergteknik_3_komp

Bergteknik_4_komp

Bergteknik_4_komp

Bergteknik_1_komp

Bergteknik_1_komp

Frilagd bergbotten bör besiktigas av en bergssakkunnig innan den belastas, samtidigt som arbetet ofta inte kan vänta. Byrån Berg- och Sprängteknik står alltid redo att snabbt skicka ut en bergtekniker till Ert projekt, oavsett vart i Mälardalen eller Stockholmsområdet det är beläget, för att bedöma bergbotten avseende både prognostiserad tryckhållfasthet och behovet av eventuella förstärkningsåtgärder. Ni får ett utlåtande direkt på plats av bergteknikern samt en skriftlig rapport för relationshandlingarna.

Oavsett om hela bergbotten är frilagd eller om den endast är frilagd punktvis kan våra bergsakkunniga även utföra en geologisk kartering av området för att upplysa Er om svaghetszoner och andra utsatta områden som sannolikt kommer kräva förstärkning för att tillåta prognostiserad grundtryck.

bottom of page