top of page

Försiktig sprängning

Sprängteknik_3_komp

Sprängteknik_3_komp

Sprängteknik_4_komp

Sprängteknik_4_komp

Sprängteknik_1_komp

Sprängteknik_1_komp

Sprängteknik_2_komp

Sprängteknik_2_komp

Sprängteknik_10_komp

Sprängteknik_10_komp

Sprängteknik_9_komp

Sprängteknik_9_komp

Sprängteknik_7_komp

Sprängteknik_7_komp

Sprängteknik_5_komp

Sprängteknik_5_komp

Sprängteknik_6_komp

Sprängteknik_6_komp

Sprängteknik_8_komp

Sprängteknik_8_komp

Att innehålla rådande riktvärden för vibrationer kan vara utmanande om markarbetena bedrivs i närheten av vibrationskänsliga objekt eller på korta avstånd till byggnader. Den nuvarande trenden i branschen är att undvika sprängning i dessa lägen, men genom välplanerad försiktig sprängning kan berguttaget nästan alltid utföras med sprängning, vilket sparar stora mängder tid och pengar. Byrån Berg- och Sprängteknik arbetar nära Er entreprenör för att ta fram sprängplaner som möjliggör detta.

bottom of page