top of page

Granskning av riskanalys

Riskanalys_10_komp

Riskanalys_10_komp

Riskanalys_9_komp

Riskanalys_9_komp

Riskanalys_8_komp

Riskanalys_8_komp

Riskanalys_7_komp

Riskanalys_7_komp

Riskanalys_6_komp

Riskanalys_6_komp

Riskanalys_5_komp

Riskanalys_5_komp

Riskanalys_4_komp

Riskanalys_4_komp

Riskanalys_1_komp

Riskanalys_1_komp

Riskanalys_3_komp

Riskanalys_3_komp

Riskanalys_2_komp

Riskanalys_2_komp

Att innehålla rådande riktvärden för vibrationer kan vara utmanande om markarbetena bedrivs i närheten av vibrationskänsliga objekt eller på korta avstånd till byggnader. Den nuvarande trenden i branschen är att undvika sprängning i dessa lägen, men genom att tillämpa välplanerad försiktig sprängning kan berguttaget nästan alltid utföras med sprängning, vilket sparar stora mängder tid och pengar. Byrån Berg- och Sprängteknik arbetar nära Er entreprenör för att ta fram sprängplaner som möjliggör detta.

bottom of page