top of page

Indriftsanalys

Sprängteknik_3_komp

Sprängteknik_3_komp

Sprängteknik_4_komp

Sprängteknik_4_komp

Sprängteknik_1_komp

Sprängteknik_1_komp

Sprängteknik_2_komp

Sprängteknik_2_komp

Sprängteknik_10_komp

Sprängteknik_10_komp

Sprängteknik_9_komp

Sprängteknik_9_komp

Sprängteknik_7_komp

Sprängteknik_7_komp

Sprängteknik_5_komp

Sprängteknik_5_komp

Sprängteknik_6_komp

Sprängteknik_6_komp

Sprängteknik_8_komp

Sprängteknik_8_komp

Även vid tunneldrivning ska rådande riktvärden för byggnader och anläggningar i närområdet innehållas. En indriftsanalys ger information om vilka fastigheter som kommer att vara dimensionerande vad det gäller vibrationsrestriktioner, samt vilka delar av den planerade tunneln som kommer att fordra extra varsamhet.

 

Byrån Berg- och Sprängteknik kan även ta fram indriftsprognoser för att ge en uppskattning av antalet indrifter som krävs för att genomföra tunneldrivningen utan överskridanden av rådande riktvärden, och ge projektet värdefullt underlag vid upphandling av en entreprenör.

bottom of page