top of page

Losshållningsmetod

Riskanalys_10_komp

Riskanalys_10_komp

Riskanalys_9_komp

Riskanalys_9_komp

Riskanalys_8_komp

Riskanalys_8_komp

Riskanalys_7_komp

Riskanalys_7_komp

Riskanalys_6_komp

Riskanalys_6_komp

Riskanalys_5_komp

Riskanalys_5_komp

Riskanalys_4_komp

Riskanalys_4_komp

Riskanalys_1_komp

Riskanalys_1_komp

Riskanalys_3_komp

Riskanalys_3_komp

Riskanalys_2_komp

Riskanalys_2_komp

De riskanalyser som Byrån Berg- och Sprängteknik levererar är anpassade för att underlätta sprängningsentreprenörens arbete, och belyser viktiga faktorer så som vilken fastighet som kommer att vara dimensionerande, förväntade vibrationsnivåer i olika delar av inventeringsområdet, samt rekommendationer kring losshållningen. Bergschakt via sprängningsarbete är inte alltid den mest tids- eller kostnadseffektiva metoden, för hela eller delar av schakten. Byrån Berg- och Sprängteknik erbjuder därför även sprängteknisk rådgivning kring val av metod för berguttaget, redan innan en riskanalys har producerats. Vi arbetar tillsammans med projektet och upphandlade entreprenörer för att optimera losshållningen vad det avser tid, pengar och kravställningar.

bottom of page