top of page

Precisionsskrotning

Bergteknik_8_komp

Bergteknik_8_komp

Bergteknik_6_komp

Bergteknik_6_komp

Bergteknik_10_komp

Bergteknik_10_komp

Bergteknik_7_komp

Bergteknik_7_komp

Bergteknik_2_komp

Bergteknik_2_komp

Bergteknik_5_komp

Bergteknik_5_komp

Bergteknik_9_komp

Bergteknik_9_komp

Bergteknik_3_komp

Bergteknik_3_komp

Bergteknik_4_komp

Bergteknik_4_komp

Bergteknik_1_komp

Bergteknik_1_komp

Utöver den vanliga arbetsprocessen med en släntsyn följt av en rapport och sedan en återsyn arbetar Byrån Berg- och Sprängteknik även föredragsvis tillsammans med Er förstärkningsentreprenör och deras maskinist under det sista skedet av maskinskrotningen för att göra en så kallad ”precisionskrotning”. Denna minimerar mängden övrig förstärkning som krävs för att säkra slänten, så som bult och sprutbetong, genom att naturligt stabila strukturer i slänten skrotas fram.

bottom of page