top of page

Provsprängning

Sprängteknik_3_komp

Sprängteknik_3_komp

Sprängteknik_4_komp

Sprängteknik_4_komp

Sprängteknik_1_komp

Sprängteknik_1_komp

Sprängteknik_2_komp

Sprängteknik_2_komp

Sprängteknik_10_komp

Sprängteknik_10_komp

Sprängteknik_9_komp

Sprängteknik_9_komp

Sprängteknik_7_komp

Sprängteknik_7_komp

Sprängteknik_5_komp

Sprängteknik_5_komp

Sprängteknik_6_komp

Sprängteknik_6_komp

Sprängteknik_8_komp

Sprängteknik_8_komp

Områden med många känsliga byggnader och anläggningar kan vara utmanande att bedriva sprängningsarbeten i. Information om bergets beskaffenhet och överföringsförmåga är därmed värdefull för projekteringen och planeringen av projektet. Med hjälp av Byrån Berg- och Sprängteknik kan en provsprängning utföras i området kan bergets överföringsförmåga bedömas, vilken i sin tur kan användas för att prognostisera laddningsmängder och ta fram sprängplaner för projektet. Det är även möjligt att med hjälp av erfarenhetsmässiga värden ta fram prognoser för tillåten laddningsmängd och förväntade vibrationsnivåer, som ger en bra utgångspunkt för planeringen av sprängningsarbeten i närheten av vibrationskänsliga byggnader och anläggningar.

 

Vi tillämpar skallagsekvationen med A- och B-konstanter, men kan översätta detta till K-värden om detta önskas av entreprenören.

 

Byrån Berg- och Sprängteknik kan även utföra provsprängningar tillsammans med en redan upphandlad entreprenör, eller ansvara för att anlita och samordna en entreprenör för provsprängningen.

bottom of page