top of page

Riskanalys

Riskanalys_10_komp

Riskanalys_10_komp

Riskanalys_9_komp

Riskanalys_9_komp

Riskanalys_8_komp

Riskanalys_8_komp

Riskanalys_7_komp

Riskanalys_7_komp

Riskanalys_6_komp

Riskanalys_6_komp

Riskanalys_5_komp

Riskanalys_5_komp

Riskanalys_4_komp

Riskanalys_4_komp

Riskanalys_1_komp

Riskanalys_1_komp

Riskanalys_3_komp

Riskanalys_3_komp

Riskanalys_2_komp

Riskanalys_2_komp

Riskanalytiker vid Byrån Berg- och Sprängteknik har lång erfarenhet av att upprätta riskanalyser för alla typer av projekt; små, stora, enkla och komplexa. Vi upprättar riskanalyser för alla former av vibrations-alstrande markarbeten, vilket inkluderar sprängning, pålning, spontning, schaktning, packning och rivning. Samtliga riskanalyser baseras på Svensk Standard.

 

I riskanalysen ingår en inventering, bedömning av rikt-, gräns- och komfortvärden för fastigheter, anläggningar ovan och under mark samt utrustningar, ett förslag på ett kontrollprogram avseende bland annat vibrationsmätning och  syneförrättning

 

Vi erbjuder även ett en utökad riskanalys där kontrollprogrammet även omfattar en bergsakkunnigs utlåtande om berget som förekommer i området samt associerade risker. Riskanalysen inkluderar även en fördjupad sprängteknisk analys som behandlar losshållningen av berget och riktar sig mot den utförande entreprenören för att underlätta dennes arbete.

bottom of page