top of page

Sprängövervakning

Sprängteknik_3_komp

Sprängteknik_3_komp

Sprängteknik_4_komp

Sprängteknik_4_komp

Sprängteknik_1_komp

Sprängteknik_1_komp

Sprängteknik_2_komp

Sprängteknik_2_komp

Sprängteknik_10_komp

Sprängteknik_10_komp

Sprängteknik_9_komp

Sprängteknik_9_komp

Sprängteknik_7_komp

Sprängteknik_7_komp

Sprängteknik_5_komp

Sprängteknik_5_komp

Sprängteknik_6_komp

Sprängteknik_6_komp

Sprängteknik_8_komp

Sprängteknik_8_komp

I komplexa projekt med exempelvis särskilt känslig utrustning och sprängning på olika avstånd, med olika palldjup och under olika omständigheter, kan dokumentation och övervakning av salvorna i kombination med prognostisering vara nyckeln till att undvika övertramp och säkerställa projektets framskridande. Personal från Byrån Berg- och Sprängteknik närvarar på plats och dokumenterar utförligt salvornas utformning och resultat, vilket sedan kan användas tillsammans med mätresultat från vibrationsmätning i området för att justera kommande sprängsalvor för både optimering och för att innehålla vibrationsrestriktioner.

Byrån Berg- och Sprängteknik har en nära relation med våra välrenommerade samarbetspartners inom vibrationsmätning och erbjuder en helhetslösning för Era komplexa projekt.

bottom of page