top of page

Sprängplaner

Sprängteknik_3_komp

Sprängteknik_3_komp

Sprängteknik_4_komp

Sprängteknik_4_komp

Sprängteknik_1_komp

Sprängteknik_1_komp

Sprängteknik_2_komp

Sprängteknik_2_komp

Sprängteknik_10_komp

Sprängteknik_10_komp

Sprängteknik_9_komp

Sprängteknik_9_komp

Sprängteknik_7_komp

Sprängteknik_7_komp

Sprängteknik_5_komp

Sprängteknik_5_komp

Sprängteknik_6_komp

Sprängteknik_6_komp

Sprängteknik_8_komp

Sprängteknik_8_komp

I projekt där frekventa överskridanden av rådande riktvärden utgör ett problem, eller där det är kritiskt att inga överskridanden sker, kan en granskning av sprängplanen göras för att verifiera att den är lämplig och att rådande riktvärden innehålls. Detta kan även kombineras med en vibrationsanalys samt en berg- och sprängteknisk undersökning, som Byrån Berg- och Sprängteknik kan tillhandahålla.

bottom of page