top of page

Vibrationsanalys

Vibrationsanalys_10_komp

Vibrationsanalys_10_komp

Vibrationsanalys_9_komp

Vibrationsanalys_9_komp

Vibrationsanalys_5_komp

Vibrationsanalys_5_komp

Vibrationsanalys_7_komp

Vibrationsanalys_7_komp

Vibrationsanalys_8_komp

Vibrationsanalys_8_komp

Vibrationsanalys_6_komp

Vibrationsanalys_6_komp

Vibrationsanalys_4_komp

Vibrationsanalys_4_komp

Vibrationsanalys_3_komp

Vibrationsanalys_3_komp

Vibrationsanalys_2_komp

Vibrationsanalys_2_komp

Vibrationsanalys_1_komp

Vibrationsanalys_1_komp

I komplexa projekt kan det uppstå situationer då rådande riktvärden är svåra att innehålla, då mätresultaten är svårtolkade eller då sprängningsarbetena får oväntade utslag på mätinstrumenten. Komplexa interaktioner med berget och dess strukturer är ofta svaret, och genom att kombinera vibrationsanalys av insamlade mätdata med en berg- och sprängteknisk undersökning kan rekommendationer kring lämnas kring hur bergschakten fortskrider utan övertramp och med större säkerhet.

Byrån Berg- och Sprängteknik besitter multidisciplinär kompetens inom de olika teknikområdena bergteknik, sprängteknik och mätteknik, inklusive djupgående kunskap om markarbetesinducerade vibrationer, och kan tack vare denna breda kompetens stötta projektet i komplexa frågor och situationer.

bottom of page