top of page

Bergrum och tunnlar

Bergteknik_8_komp

Bergteknik_8_komp

Bergteknik_6_komp

Bergteknik_6_komp

Bergteknik_10_komp

Bergteknik_10_komp

Bergteknik_7_komp

Bergteknik_7_komp

Bergteknik_2_komp

Bergteknik_2_komp

Bergteknik_5_komp

Bergteknik_5_komp

Bergteknik_9_komp

Bergteknik_9_komp

Bergteknik_3_komp

Bergteknik_3_komp

Bergteknik_4_komp

Bergteknik_4_komp

Bergteknik_1_komp

Bergteknik_1_komp

Byrån Berg och Sprängteknik är väl förtrogna med att besiktiga bergrum och bergtunnlar, både statusbesiktningar och åtgärds-besiktningar. Vi använder oss av de standardiserade metoderna inom branschen, så som Q-systemet. Stort fokus läggs på att bedöma vattengenomflödet då detta är en av de snabbaste nedbrytnings-processerna under mark, och tillsammans med våra välrenommerade samarbetspartners inom hydrologi kan vi även utföra flödesmätningar. Beroende på Ert behov kan Byrån Berg- och Sprängteknik utföra allting från översiktliga besiktningar som färdigställs snabbt, till utförliga statusbesiktningar som involverar noggrann bomknackning. Vi lämnar även förslag på förstärkningsåtgärder.

bottom of page