top of page

Sprängteknik

Sprängteknik_3_komp

Sprängteknik_3_komp

Sprängteknik 1

Sprängteknik_4_komp

Sprängteknik_4_komp

Sprängteknik 2

Sprängteknik_1_komp

Sprängteknik_1_komp

Sprängteknik 3

Sprängteknik_2_komp

Sprängteknik_2_komp

Sprängteknik 4

Sprängteknik_10_komp

Sprängteknik_10_komp

Sprängteknik 5

Sprängteknik_9_komp

Sprängteknik_9_komp

Sprängteknik 6

Sprängteknik_7_komp

Sprängteknik_7_komp

Sprängteknik 7

Sprängteknik_5_komp

Sprängteknik_5_komp

Sprängteknik 8

Sprängteknik_6_komp

Sprängteknik_6_komp

Sprängteknik 9

Sprängteknik_8_komp

Sprängteknik_8_komp

Sprängteknik 10

Byrån Berg- och Sprängteknik erbjuder ett flertal tjänster inom området sprängteknik. Här följer ett urval av våra tjänster;

 

Sprängplaner. Vi utför granskning och anpassning av sprängplaner för att innehålla rådande riktvärden och restriktioner.

> Mer information

Försiktig sprängning. Vi erbjuder planering av försiktig sprängning för att möjliggöra bergschakt med sprängning i närheten av känsliga byggnader och utrustningar.

> Mer information

Indriftsanalys och prognoser. Vi utför indriftsprognostisering och indriftsanalyser för tunneldrivning för att innehålla rådande riktvärden och restriktioner samt för att ta fram en tidplan för indrifterna.

> Mer information

Provsprängning. För att optimera sprängningsarbetena inom projektet kan vi planera, utforma och genomföra provsprängningar för att ta fram platsspecifika överföringskonstanter, för effektiv prognostisering av laddningsmängder och framtagning av en sprängplan.

> Mer information

Sprängövervakning. Vi erbjuder övervakning, dokumentation och prognostisering av salvor i komplexa och känsliga projekt för att optimera dem med hänsyn till tid, pengar och kravställningar.

> Mer information

Letade Ni efter en annan tjänst? Ingen fara. Vi är alltid beredda att ta fram anpassade tjänster för just Era behov, och har en lång rad välrenommerade samarbetspartners som kompletterar vårt utbud av kompetenser.

> Mer information

bottom of page