top of page

Bergteknik

Bergteknik_8_komp

Bergteknik_8_komp

Bergteknik_6_komp

Bergteknik_6_komp

Bergteknik_10_komp

Bergteknik_10_komp

Bergteknik_7_komp

Bergteknik_7_komp

Bergteknik_2_komp

Bergteknik_2_komp

Bergteknik_5_komp

Bergteknik_5_komp

Bergteknik_9_komp

Bergteknik_9_komp

Bergteknik_3_komp

Bergteknik_3_komp

Bergteknik_4_komp

Bergteknik_4_komp

Bergteknik_1_komp

Bergteknik_1_komp

Byrån Berg- och Sprängteknik erbjuder ett flertal tjänster inom området bergteknik. Här följer ett urval av våra tjänster;

 

Bergsyner. Vi utför besiktning av alla typer av slänter, däribland naturliga, konstruerade och sprutbetongförstärkta slänter, och utför både nyinspektion och återsyner av både nya och befintliga slänter. Vi lämnar förstärkningsrekommendationer för permanent förstärkning och för att säkerställa en god arbetsmiljö under pågående produktion.

> Mer information

Precisionsskrotning. Vi erbjuder även en produktionsnära tjänst som vi kallar "precisionsskrotning", vilket innebär att vi närvarar på plats under det avslutande skedet av maskinskrotningen för att övervaka arbetet och tillsammans med maskinisten optimera slänten för de fortsatta arbetena. Detta minimerar mängden övrig förstärkning som behövs.

> Mer information

Bergrum och tunnlar. Vi utför besiktningar av bergrum, bergtunnlar, betongtunnlar och andra underjordiska anläggningar, både i form av statusbesiktning och åtgärdsbesiktning

> Mer information

Bergbottenbesiktning. Vi utför bergbottenbesiktning av frilagt berg inför anläggning av berggrundlagda konstruktioner, för att verifiera bergets hållfasthet.

> Mer information

 

Kravställning och teknisk beskrivning. Vi erbjuder rådgivning och assistans med framtagning av tekniska beskrivningar, kravställningar samt kontrollprogram för bergschaktnings- och förstärkningsarbeten.

> Mer information

Kartering. Vi utför ytbergskartering i projekteringssyfte, för att bedöma bergets beskaffenhet, hållfasthet och förstärkningsbehov.

> Mer information

Letade Ni efter en annan tjänst? Ingen fara. Vi är alltid beredda att ta fram anpassade tjänster för just Era behov, och har en lång rad välrenommerade samarbetspartners som kompletterar vårt utbud av kompetenser.

> Mer information

bottom of page