top of page
IMG_20220110_135209_HDR.jpg

OM OSS PÅ BYRÅN

Vi på Byrån har världens bästa jobb och vi älskar att stå ute på berget för att hjälpa Sverige att växa. Vi är det lilla bolaget med det stora hjärtat, som välkomnar både nya idéer och nya utmaningar.

Vårt uppdrag är tudelat; vi har dels ett uppdrag mot Kunden i att alltid hjälpa dem på bästa möjliga sätt, dels mot oss själva i att ständigt utveckla oss och branschen vi verkar inom. Så välkommen till Byrån! Vår hand är alltid utsträckt.

Byrån Berg- och Sprängteknik erbjuder högkvalitativa och flexibla konsulttjänster där fokus ligger på att ge kunden en helhetslösning för projekt som involverar arbete i berg. Vi står alltid redo att assistera kunden med kort varsel, och vi levererar alltid snabbt och smidigt.

Vi arbetar nära projektet under både produktion och projektering och tillsammans med kunden optimerar vi projektet och minskar kundens arbetsbörda.

Kvalitet

Flexibilitet

Smidighet

Våra löften

En central del av Byrån Berg- och Sprängteknik är att alltid erbjuda våra kunder snabb respons och smidig kontakt i samtliga delar av projektet, samt att leverera med kort handläggningstid och att alltid ge kunden en lösning som är både flexibel och håller hög kvalitet. Detta är vårt löfte till Kunden.

Kvalitet, flexibilitet och smidighet. Dessa tre nyckelord utgör kärnan av vårt erbjudande.

 

Vi vill inte bara erbjuda Kunden teknisk kompetens och rådgivning, utan vi vill även erbjuda Kunden en helhetslösning med en röd tråd genom samtliga tjänster som berör berg.

 

Oavsett om projektet är i produktionsfas eller projekteringsfas står vi alltid redo att snabbt rycka ut för att fylla Kundens behov.

Vårt erbjudande

Våra ambitioner

Kollegan, kunden och kvaliteten. Förutom att erbjuda Kunden förstklassig rådgivning och att alltid efterleva våra ledord i vår kontakt med Kunden har vi på Byrån även ambitionen att ständigt driva utvecklingen av branschen framåt, med avseende på hur ett modern företag arbetar.

Vi tror helhjärtat på människan för allt och i vårt arbete leds vi av våra tre värderingar: kollegan, kunden och kvaliteten.

Kollegan är den viktigaste resursen ett företag har, och därför kommer Byrån Berg- och Sprängteknik att alltid prioritera kollegan högst av allt.

Kunden är företagets viktigaste ansvar och uppgift, och Kunden ska därför alltid få bästa tänkbara upplevelse i kontakten med Byrån Berg- och Sprängteknik.

Kvalitet i alla dess bemärkelser är nyckeln till ett gott resultat och därför ska samtliga aspekter av Byrån Berg- och Sprängteknik genomsyras av högsta tänkbara kvalitet.

Kommunikation, effektivitet och balans. I vårt arbete leds vi av dessa tre ledord, som vi strävar efter att alltid förkroppsliga.

Kommunikation leder till ett effektivt utförande.

 

Effektivitet ger balans i arbetet.

 

Balans är nyckeln till kvalitet och framgång.

Våra ledord

bottom of page