top of page

Riskanalys

Riskanalys_10_komp

Riskanalys_10_komp

Riskanalys_9_komp

Riskanalys_9_komp

Riskanalys_8_komp

Riskanalys_8_komp

Riskanalys_7_komp

Riskanalys_7_komp

Riskanalys_6_komp

Riskanalys_6_komp

Riskanalys_5_komp

Riskanalys_5_komp

Riskanalys_4_komp

Riskanalys_4_komp

Riskanalys_1_komp

Riskanalys_1_komp

Riskanalys_3_komp

Riskanalys_3_komp

Riskanalys_2_komp

Riskanalys_2_komp

Byrån Berg- och Sprängteknik erbjuder ett flertal tjänster inom området riskanalys. Här följer ett urval av våra tjänster;

Riskanalys. Vi utför riskanalyser i enlighet med Svensk Standard för alla former av vibrationsalstrande markarbeten, inklusive sprängning, spontning, pålning, schaktning och packning. Riskanalyserna presenterar riktvärden och restriktioner samt ett förslag på kontrollprogram som omfattar bland annat vibrationsmätning, syneförrättning och markrörelser.

> Mer information

 

Sprängteknisk bedömning. Vi erbjuder även utökade riskanalyser som omfattar en sprängteknisk bedömning kring losshållning av berget, och är anpassade för sprängningsentreprenören.

> Mer information

Granskning. Vi granskar riskanalyser och kontrollprogram för att bedöma deras kvalitet samt behov av kompletterande uppgifter.

> Mer information

Losshållningsmetod. Vi erbjuder rådgivning och utvärdering av lämpligt val av losshållningsmetod, innan en riskanalys har upprättats, för att undersöka huruvida sprängning är den mest kostnadseffektiva losshållningsmetoden för projektet och om en riskanalys därmed är nödvändig för hela eller delar av bergschakten.

> Mer information

Letade Ni efter en annan tjänst? Ingen fara. Vi är alltid beredda att ta fram anpassade tjänster för just Era behov, och har en lång rad välrenommerade samarbetspartners som kompletterar vårt utbud av kompetenser.

> Mer information

bottom of page