top of page

Kravställning och teknisk beskrivning

Bergteknik_8_komp

Bergteknik_8_komp

Bergteknik_6_komp

Bergteknik_6_komp

Bergteknik_10_komp

Bergteknik_10_komp

Bergteknik_7_komp

Bergteknik_7_komp

Bergteknik_2_komp

Bergteknik_2_komp

Bergteknik_5_komp

Bergteknik_5_komp

Bergteknik_9_komp

Bergteknik_9_komp

Bergteknik_3_komp

Bergteknik_3_komp

Bergteknik_4_komp

Bergteknik_4_komp

Bergteknik_1_komp

Bergteknik_1_komp

Kravställningar, tekniska beskrivningar, kontrollprogram, med mera, utgör centrala delar av projekteringsunderlaget samt förfrågningsunderlaget, och beroende på hur de är formulerande kan de ha stor påverkan på projektgenomförandets kostnad och tidsåtgång. Avsaknaden av kravställningar och en korrekt teknisk beskrivning gällande bergarbeten kan också innebära risker för tvister med bland annat grannfastigheter och internt inom projektet, mellan beställarorganisationen och utförande entreprenör. Byrån Berg- och Sprängteknik assisterar projektet genom att ta fram dessa underlag, eller genom att kvalitetsgranska befintliga underlag.

Byrån Berg- och Sprängteknik erbjuder även uppföljning av kravställningar, kontrollprogram och utförande av bergarbeten, samt assistans till byggledare genom teknikstöd inom bergteknik och sprängteknik.

bottom of page