top of page

Ytbergskartering

Bergteknik_8_komp

Bergteknik_8_komp

Bergteknik_6_komp

Bergteknik_6_komp

Bergteknik_10_komp

Bergteknik_10_komp

Bergteknik_7_komp

Bergteknik_7_komp

Bergteknik_2_komp

Bergteknik_2_komp

Bergteknik_5_komp

Bergteknik_5_komp

Bergteknik_9_komp

Bergteknik_9_komp

Bergteknik_3_komp

Bergteknik_3_komp

Bergteknik_4_komp

Bergteknik_4_komp

Bergteknik_1_komp

Bergteknik_1_komp

Omfattande geotekniska undersökningar kan vara dyra, så i ett tidigt skede av projektet är en ytbergskartering utförd av en geolog sannolikt den mest kostnadseffektiva metoden för att få en bild av berget i området. En geolog från Byrån Berg- och Sprängteknik kan identifiera de huvudsakliga bergarterna i området, beskriva deras utbredning samt göra kvalificerade bedömningar av deras beskaffenhet, vilket ger värdefull information kring tryckhållfasthet, förstärkningsbehov, med mera.

bottom of page